SGR – Bankgarantie

CAMPERREIZEN
OVERLAND CAMPERREIZEN

REIZEN NAAR BIJZONDERE BESTEMMINGEN

De SGR (Stichting Garantie Fonds) biedt garantie voor het geval dat een aangesloten reisorganisatie wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen niet nakomt.
Aangezien Expedition Far East opereert op de Europese markt en zich niet uitsluitend richt op de Nederlandse markt, is het tot op heden niet mogelijk voor Expedition Far East om zich aan te sluiten bij deze stichting. Wij reizen met internationale deelnemers, zoals Denen, Belgen, Oostenrijkers, Zwitsers, Duitsers, Italianen en Fransozen. Dit vergroot niet alleen het plezier in samen reizen maar vooral ook de saamhorigheid.

Expedition Far East is financieel gezien een zeer gezonde organisatie met een goede financiële huishouding. Het risico van financieel onvermogen is derhalve zeer klein te noemen.

Uit dit oogpunt heeft Expedition Far East in nauw overleg met haar bank besloten u een bankgarantie als zekerheid voor de vooruitbetaalde reissom te geven. Deze aanvraag wordt opgestart zodra de volledige reissom is voldaan en kan alleen worden verstrekt als aan alle gestelde voorwaarde is voldaan. Op deze manier kan Expedition Far East u als klant dezelfde zekerheid bieden mocht Expedition Far East wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen niet na kunnen komen.

Aflopende bankgarantie

Nadat Expedition Far East de volledige reissom heeft ontvangen, welke uiterlijk twee maanden voor vertrek moet zijn bijgeschreven op de bankrekening van Expedition Far East, met nummer NL 16 RABO 0108 7518 99, wordt er aanvraag opgestart voor een bankgarantie bij onze bank. We hanteren daarbij onderstaande garantstelling:

• Vanaf 2 maanden voor de daadwerkelijke aanvang van de reis 100% van de totale reissom
• Vanaf aanvang van de reis 80% van de totale reissom
• Na 1/7 van de totale reisduur 60% van de totale reissom
• Na 2/7 van de totale reisduur 45% van de totale reissom
• Na 3/7 van de totale reisduur 30% van de totale reissom
• Na 4/7 van de totale reisduur 20% van de totale reissom
• Na 5/7 van de totale reisduur 10% van de totale reissom
• Na 6/7 van de totale reisduur 5% van de totale reissom
• Vanaf 4 dagen voor het einde van de totale reisduur vervalt de afgegeven bankgarantie en kan er géén aanspraak meer worden gemaakt op welke financiële garantstelling dan ook

De aflopende bankgarantie staat garant voor de door uw vooruitbetaalde reisgelden tot aan het einde van de reis, conform de hierboven genoemde termijnen, in het geval dat Expedition Far East in financiële problemen raakt is of erger nog, failliet gaat.

Deze bankgarantie heeft alleen betrekking op het vooruitbetaalde reisgeld. Dit is het bedrag waarvoor de reis wordt geleverd, maar is exclusief extra kosten voor aanvullende dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van verzekeringen, de kosten van uitnodigingsbrieven, visumkosten en fooien e.d..
De deelnemer is verplicht zijn aanspraak op bankgarantie ten gelden te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten Expedition Far East, als gevolg van financieel onvermogen, niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.

De bedoelde uitkeringen zullen alleen geschieden indien en voor zover:
Expedition Far East wegens financieel onvermogen niet kan presteren conform de reisovereenkomst die tussen partijen is afgesloten.

LIVE YOUR DREAM & ENJOY YOUR LIFE | EXPEDITION FAR EAST | MAKE SURE YOU’RE THERE

Expedition Far East

Steenstraat 122a
NL 5831 JJ Boxmeer
NETHERLANDS

NL +31 651 097 032
Truck Satellite +87 077 224 3511
Mob Satellite +88 163 252 9825
Skype: hansschrijen
info@expeditionfareast.com

KvK 14077214